0   /   100

Praca w dobie koronawirusa w biurze – obowiązki pracodawcy wobec podwładnych

Zacznij czytać

Pandemia koronawirusa to prawdziwy sprawdzian dla wszelkiego rodzaju firm. Pracodawcy winni są zapewnić pracownikom bezpieczeństwo przy jednoczesnym zachowaniu zasad BHP, a więc także komfortu pracy. Odpowiednie działania mają zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, a w przypadku stwierdzenie SARS-CoV-2 u któregoś z pracowników – jak najszybciej ograniczyć rozwój choroby i przerwać łańcuch zakażeń.

O co powinien zadbać nasz szef podczas epidemii COVID-19?

Przede wszystkim powinien sprawdzić, czy istnieje możliwość czasowego przeniesienia stanowiska pracy poza teren biura. Jeżeli tak – pracownik jest obowiązany zastosować się do zalecenia zdalnego wykonywania obowiązków – w przeciwnym wypadku – naruszy obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy. Innym rozwiązaniem – zwłaszcza jeśli charakter wykonywanych obowiązków nie pozwala pracownikowi na podjęcie trybu zdalnego – jest zobowiązanie go do wykorzystania zaległego urlopu. Dopuszczalne są w tym wypadku również inne rozwiązania z zakresu oddelegowania podwładnego na wypoczynek, takie jak urlop rodzicielski, bezpłatny czy wypoczynkowy.

BHP a pandemia – jakie środki należy podjąć, aby praca w czasie koronawirusa była bezpieczna?

W sytuacji, kiedy pracownik nie może swoich obowiązków wykonywać zdalnie, a firma musi działać, konieczne są zmiany organizacyjne. O aranżacji przestrzeni biurowej podczas pandemii pisaliśmy już na naszym blogu. Do działań, które pracodawca musi podjąć wobec swoich podwładnych, należy:

  • zapewnienie pracownikom środków dezynfekujących do rąk, jednorazowych rękawiczek i maseczek lub przyłbic,
  • ograniczenie tworzenia skupisk ludzkich do minimum, a co za tym idzie – elastyczne godziny pracy, zdalna obsługa klientów, zmniejszenie liczby pracowników w danym pomieszczeniu,
  • zachowanie odstępów pomiędzy stanowiskami pracy – min. 2 m, a jeśli nie jest to możliwe – wykonanie przesłon z plexi w celu stworzenia boxów,
  • ograniczenie płatności gotówką na rzecz transakcji kartą, BLIK-iem i przelewów on-line,
  • zapewnienie pracownikom szkoleń z zakresu bezpiecznego postępowania podczas pandemii.

Inne sposoby zapobiegania pandemii i kary za niedopełnienie obowiązków pracodawcy

Dodatkowym działaniem prewencyjnym może być wykonywanie u pracowników pomiarów temperatury. Jeśli jednak w zakładzie pracy stwierdzi się brak bezpiecznych i higienicznych warunków do wypełniania obowiązków – pracownik może odmówić świadczenia obowiązku pracy. Pracodawca nie może natomiast skierować podwładnego na badania przypadku podejrzenia o nosicielstwo wirusa lub kontakt z zakażonym. Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązków skutkuje karą grzywny od 1 do 30 tysięcy złotych.

Warto sprzymierzyć siły w walce o utrzymania działania firmy

Chociaż czas pandemii to niewątpliwie prawdziwy sprawdzian zarówno dla pracowników, jak i ich szefów, to warto postarać się o utrzymanie funkcjonowania zakładu pracy. Należy pamiętać, że wspólnymi siłami można przezwyciężyć trudności tak, aby wilk był syty i owca cała.Praca w dobie koronawirusa – praca zdalna w domu i obowiązki pracodawcy w kwestii dostosowania stanowiska pracy